Hoa lan hồ điệp

Lan hồ điệp 2 cành hồng

Chậu hồ điệp 2 cành hồng
440000 VND

Lan hồ điệp mini vàng

Chậu hồ điệp mini vàng 2 cành
600000 VND

Lan hồ điệp mini

Chậu hồ điệp mini
300000 VND

Lan hồ điệp 3 cành

Chậu Hoa lan hồ điệp 3 cành
660000 VND

Lan hồ điệp Trái tim

Chậu hoa lan hồ điệp hình trái tim
600000 VND

Lan hồ điệp Vàng sọc 10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp vàng sọc 10 cành
2200000 VND

Lan hồ điệp vàng sọc 5 cành

Chậu hoa lan hồ điệp vàng sọc 5 cành
1100000 VND

Lan Hồ điệp 5 cành

Chậu hoa lan hồ điệp 5 cành
1100000 VND

CÔNG TY TNHH THUỲ TRANG ORCHIDS

Liên hệ với chúng tôi